Direcția pentru agricultură județeană Iași

Agromediu si clima

La înscriere voi aduce următoarele documente:

 Fișă de înscriere;

 Taxa de înscriere (200 lei)

 copie xerox a B. I./C. I.;

 copie xerox a actului de studii (minim învăţământ gimnazial – 8 clase);

 *copie după certificatul de înregistrare CUI (în cazul SC/SA/PFA/II)

 ** copie după decizia de finanțare (din care să reiasă codul proiectului finanțat)

 ** copie după paginile din planul de afaceri unde este precizat cursul pe care îl va urma solicitantul * Dacă este cazul ** Pentru cursul de Management

Valoarea totală a contractului este de 200 lei, conform ORDIN nr. 284/14.10. 2021, iar eliberarea oricărei adeverințe se taxează cu 5 lei, conform aceluiași ordin. Plata se poate face în numerar la casieria unităţii.

Taxa de participare se returnează dacă beneficiarul se retrage înainte de începerea cursului.

Taxa de participare nu se mai returnează dacă:

- beneficiarul se retrage după ce a început cursul;

- beneficiarul nu se prezintă la examenul final.

Furnizorul nu asigură transportul beneficiarului la locul de desfășurare a cursurilor.

Acord_date_personale_curs_instru.pdf

Cerere_inscriere_instruire_2022.pdf

Contract_curs_instruire_2022.pdf

< Inapoi