Direcția pentru agricultură județeană Iași

Informații de interes public

Accesul la informaţii de interes public

 

În conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) al OUG nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificare și completarea unor acte normative, instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale care solicită copia în format fizic pe hârtie după actul de identitate drept condiţie pentru furnizarea unui serviciu public sunt obligate să accepte copia în format electronic după cartea de identitate, transmisă prin e-mail, asigurând condiţiile prevăzute de reglementările legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Legea_544_2001_actualizata.pdf

 

Norme_metodolige_544_actualizate.pdf

 

ART. 1 Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

 

(1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

 

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

 

b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor , programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;

 

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

 

e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

 

f) programele şi strategiile proprii;

 

g) lista cuprinzând documentele de interes public;

 

f) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

 

i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

 

(2) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (1), art. 5.

Accessibility Tools