Direcția pentru agricultură județeană Iași

Documente-obligatorii-necesare-inscrierii-in-agricultura-ecologica-2021

Fisele de inregistrare sunt insotite, obligatoriu, de urmatoarele documente:

• Contractul incheiat intre operator si organismul de inspectie si certificare mentionat in fisa de inregistrare;

• Copie dupa CI/BI pentru beneficiar sau pentru reprezentant in cazul persoanelor juridice

• Copie dupa certificatul de inregistrare daca este PJ

• Declaratia pe proprie raspundere in vederea inregistrarii ca operator in sistemul de agricultura ecologica, conform anexei nr. 8 din HG 1253/2013 (pentru operatorii care acceseaza masuri din cadrul PNDR sau POP);

• Declaratia pe propria raspundere pentru detinerea documentelor necesare inscrierii in agricultura ecologica – Anexa 9 din HG 1253/2013

• Print screen-ul de la APIA pentru vegetal sau adeverinta pentru anul 2021 de la primarie privind terenul agricol exploatat. Pentru suprafetele de teren lucrate cu contract de arenda trebuie copie dupa contractul de arenda sau, in cazul mai multor suprafete, centralizatorul contracteor de arenda, vizat de primarie.

• Adeverinta medicul veterinar pentru zootehnie

• Certificate de conformitate / conformare a conversiei eliberat de organismul de inspectie si certificare ( pentru operatorii care se inscriu in sistem incepind cu anul II de conversie)

• Extras din SNIIF – Sistemul privind identificarea si inregistrarea animalelor din Romania

 

Fisele de inregistrare ale operatorilor se avizeaza si se aproba de catre DAJ Fisele de inregistrare aprobate sunt inapoiate, in original, operatorilor in cauza, iar o copie se pastreaza la DAJ, iar o copie in format electronic se transmite de catre DAJ organismului de control cu care operatorul are incheiat contract.

 

Responsabil ,

Consilier Mihaela DADACUS

 

Ghid_inregistrare_operatori_in_AE.pdf