Direcția pentru agricultură județeană Iași

Formulare tip

PRECIZĂRI REFERITOARE LA FORMATUL ȘI CONȚINUTUL ADEVERINȚEI CARE ATESTĂ ÎNCADRAREA UNOR PERIOADE ÎN CONDIȚII DE GRUPA I ȘI/SAU A II-A DE MUNCĂ

Dovada vechimii în muncă în grupa I şi/sau a II-a de muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 se face cu carnetul de muncă întocmit cu respec...

Citeste mai mult

Accessibility Tools