Direcția pentru agricultură județeană Iași

Organizare

Structura DAJ Iaşi

 

SERVICIUL IMPLEMENTAREA POLITICILOR, STRATEGIILOR ÎN AGRICULTURĂ ŞI INDUSTRIE ALIMENTARĂ, CONSULTANĂŢ AGRICOLĂ ŞI FORMARE PROFESIONALĂ

 

 

1. Compartimentul implementarea politicilor şi strategiilor în agricultură

2. Compartimentul implementarea politicilor şi strategiilor din industria alimentară şi de promovare a schemelor de calitate

3. Compartimentul formare profesională, promovare şi elaborare proiecte

4. Compartimentul asistenţă tehnică zonală şi RICA

 

 

 

 

SERVICIUL MONITORIZARE INSPECTII TEHNICE, VERIFICARE ŞI CONTROL ÎN DOMENIUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE ŞI STATISTICĂ AGRICOLĂ, MONITORIZARE PIAŢĂ

 

 

1. Compartimentul resurse umane, financiar contabilitate, juridic, achiziţii publice, administrativ şi relaţii publice

Accessibility Tools