Direcția pentru agricultură județeană Iași

Campania de informare a Direcției pentru Agricultură Județeană Iași privind ajutoarele de minimis pentru legume în spații protejate și usturoi

Direcția pentru Agricultură Județeană Iași a inițiat Campania de informare a fermierilor din județ, ca urmare a aprobării prevederilor legislative privind ajutoarele de minimis.

 

Cadrul legal este reprezentat de:

• Hotărârea Guvernului nr. 148 din 2 Februarie 2022 pentru aprobarea Programului de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2022

• Hotărârea Guvernului nr. 147 din 2 Februarie 2022 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi“, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia în anul 2022.

 

Campania de informare a fermierilor este desfășurată în toate cele 98 UAT din județul Iași și este organizată astfel:

• transmiterea informațiilor de interes la UAT prin e-mail și prin contactarea persoanelor de la registrul agricol, implicate în eliberarea documentelor pentru fermieri;

• elaborarea unor materiale de informare cu extras din Hotărârile Guvernului privind perioadele de depunere a cererilor, documentele necesare, modul de transmitere a documentelor la DAJ Iași, categoriile de beneficiari, condițiile de eligibilitate (suprafața cultivată, producțiile minime realizate, înregistrarea suprafețelor în evidențele Registrului agricol, deținerea Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor avizat de de Oficiul Fitosanitar Județean, nedepășirea conținutul maxim aplicabil reziduurilor de pesticide, nu înregistrează obligații fiscale restante la bugetul general consolidat al statului și nu au săvârșit fapte sancționate de legile fiscale, contabile, vamale), perioadele de valorificare a producțiilor, documentele justificative necesare pentru valorificarea producțiilor, valoarea totală a sprijinului financiar, transmiterea notificărilor de către beneficiari pentru verificările privind înființarea culturii și evaluarea producției;

• organizarea unor întâlniri cu fermierii din bazinele legumicole din județ, cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii infectării cu noul coronavirus;

• prezentarea și transmiterea modelelor de documente necesare pentru înscrierea fermierilor în programele menționate; • contactarea fermierilor care au accesat ajutoarele de minimis în anii anteriori și informarea cu prevederile actuale;

• postarea informațiilor de interes pentru fermieri pe site DAJ Iași;

• stabilirea persoanelor de contact din cadrul instituției pentru informare și consiliere privind accesarea ajutoarelor de minimis.

 

Pentru alte informații date contact:

Direcția pentru Agricultură Județeană Iași

Tel. 0232/255.958

E-mail: dadr.is@madr.ro

Accessibility Tools