Direcția pentru agricultură județeană Iași

Modificări legislative privind apicultura

Ordinul MADR nr. 105/2021 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare al stupinelor și stupilor prevede următoarele:

- Apicultorii sunt obligați să transmită anual, în perioada 1 septembrie - 31 decembrie, la ANZ prin OJZ, declarația pe propria răspundere cu numărul de stupi care conțin familii de albine pregătite pentru iernat, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4. Declarația pe propria răspundere poate fi depusă direct la sediile OJZ sau transmisă prin fax, poștă sau în format electronic ca document scanat, prin e-mail, cu condiția asumării prin semnătură de către apicultor sau reprezentantul legal al acestuia.

- În cazul nedepunerii în termen a declarației pe propria răspundere prevăzute anterior, OJZ va elibera la solicitarea apicultorului adeverința cu numărul de stupi deținuți care conțin familii de albine, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5, după verificarea acestora la fața locului.

- Apicultorii au obligația de a duce la îndeplinire identificarea stupilor cu respectarea cerințelor tehnice, în maximum 30 de zile de la data primirii codului de identificare al stupinei de la OJZ.

- Apicultorii care achiziționează/dobândesc/înmulțesc/vând/pierd familii de albine au obligația ca, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, să comunice OJZ prin fax, poștă sau e-mail modificările survenite și documentele aferente asumate prin semnătură de către apicultor sau reprezentantul legal al acestuia, pe fiecare pagină, după caz: copie factură/contract de vânzare-cumpărare/donație/moștenire/certificat sanitar-veterinar, copie a adeverinței care atestă proprietatea și numărul de familii de albine înscrise în registrul agricol la data respectivă, precum și o copie a paginii «Mișcarea efectivului» din carnetul de stupină.

- Cererile pentru alocarea codurilor de identificare a stupinelor se depun la OJZ numai în perioada 1 aprilie - 31 octombrie a fiecărui an.

- Prin excepție de la prevederile menționate anterior, apicultorii care nu dețin cod de identificare a stupinei și care achiziționează/dobândesc familii de albine în perioada 1 noiembrie - 31 martie pot depune cererea pentru alocarea codurilor de identificare a stupinelor, în perioada menționată anterior, însoțită de următoarele documente: copie factură/contract de vânzare-cumpărare/donație/moștenire, copie a adeverinței care atestă proprietatea și numărul familiilor de albine înscrise în registrul agricol la data solicitării acesteia, eliberată de consiliul local pe raza căruia se află vatra stupinei; aceste documente pot fi depuse direct la sediile OJZ sau transmise prin fax, poștă sau în format electronic ca documente scanate, prin e-mail, cu condiția asumării prin semnătură de către apicultor sau reprezentantul legal al acestuia, pe fiecare pagină a documentelor transmise.

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 558 din 31 mai 2021 În vigoare de la 31 mai 2021

anexa_1.docx

 

Accessibility Tools