Direcția pentru agricultură județeană Iași

Proiect MADR - Modificări și completări privind Sistemul unitar de identificare al stupinelor şi stupilor

 Apicultorii sunt obligați să transmită anual, în perioada 1 septembrie - 31 decembrie, la ANZ prin OJZ, declaraţia pe propria răspundere cu numărul de stupi care conțin familii de albine pregătițe pentru iernat. Declaraţia pe propria răspundere poate fi depusă direct la sediile OJZ sau transmisă prin fax, poștă sau în format electronic ca document scanat, prin e-mail, cu condiţia asumării prin semnătură de către apicultor sau reprezentantul legal al acestuia.

 În cazul nedepunerii în termen a declaraţiei pe propria răspundere prevăzută anterior, OJZ va elibera la solicitarea apicultorului adeverința cu numărul de stupi deținut care conțin familii de albine, după verificarea acestora la fața locului.

 Apicultorii au obligaţia de a duce la îndeplinire identificarea stupilor cu respectarea cerinţelor tehnice, în maximum 30 de zile de la data primirii codului de identificare al stupinei de la OJZ.

 Apicultorii care achiziționează / dobândesc / înmulțesc / vând / pierd familii de albine, au obligația ca în termen de maxim 10 zile lucrătoare, să comunice OJZ prin fax, poștă sau e-mail, modificările survenite și documentele aferente asumate prin semnătură de către apicultor sau reprezentantul legal al acestuia, pe fiecare pagină, după caz: - copie factură / contract de vânzare cumpărare / donație / moștenire / certificat sanitar veterinar; - copie adeverinţă care atestă proprietatea şi numărul de familii de albine înscrise în registrul agricol la data respectivă, precum și o copie a paginii "Mișcarea efectivului" din Carnetul de Stupină.

 Cererile pentru alocarea codurilor de identificare a stupinelor se depun la OJZ numai în perioada 1 aprilie - 31 octombrie a fiecărui an. Prin excepție, apicultorii care nu dețin cod de identificare stupină și care achiziționează / dobândesc familii de albine în perioada 01 noiembrie - 31 martie, pot depune cererea pentru alocarea codurilor de identificare a stupinelor în perioada menționată anterior, însoțită de următoarele documente:

- copie factură/contract de vânzare-cumpărare/donație/moștenire;

- copie adeverinţă care atestă proprietatea şi numărul familiilor de albine înscrise în registrul agricol la data solicitării acesteia, eliberată de consiliul local pe raza căruia se află vatra stupinei; aceste documente pot fi depuse direct la sediile OJZ sau transmise prin fax, poștă sau în format electronic ca documente scanate, prin e-mail, cu condiţia asumării prin semnătură de către apicultor sau reprezentantul legal al acestuia, pe fiecare pagină a documentelor transmise.

Extras din Ordin nr. din 2021 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare al stupinelor şi stupilor postat pe site MADR la data de 21 mai 2021.

Accessibility Tools