Direcția pentru agricultură județeană Iași

Promovarea Programului Național de Dezvoltare Rurală pentru perioada de tranziție în județul Iași

Direcția pentru Agricultură Judeţeană Iași a inițiat organizarea unor acțiuni de promovare a finanțărilor europene prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru perioada de tranziție 2021 – 2022 în comunele județului Iași.

Scopul întâlnirilor este informarea și consilierea producătorilor agricoli, a crescătorilor de animale, a tinerilor care au activități în agricultură sau intenționează inițierea unor activități de profil, respectiv diversificarea prin activități neagricole.

Au fost prezentate informații privind:

 Sesiunile de depunere proiecte pentru anul 2021 active în prezent (instalarea tinerilor fermieri, dezvoltarea fermelor mici, înființarea grupurilor de producători, prime de asigurare a culturilor, plantelor și animalelor, cooperare privind lanțul de aprovizionare).

 Perioada estimativă de lansare a altor sesiuni de depunere proiecte (înființarea de activități neagricole, investiții în crearea şi dezvoltarea de activități neagricole, investiții în exploatații agricole, investiții în procesarea/marketingul produselor agricole și din sectorul pomicol, investiții în infrastructura de acces agricolă).

 Condițiile de accesare a fondurilor europene, criteriile de selecție, valoarea sprijinului financiar.

 Punctul Gastronomic Local: sprijin financiar nerambursabil, înființare, înregistrare sanitară veterinară, funcționare.

 Formele asociative: înființare, funcționare, avantaje pentru producătorii agricoli.

 Pregătirea profesională: cursuri de instruire și calificare profesională organizate de Direcția pentru Agricultură Judeţeană Iași.

Întâlnirile au fost organizate în comunele Scânteia, Grajduri, Butea, Bălțați, Popești, Ceplenița.

Au participat producători agricoli, crescători de animale, reprezentanți ai administrației locale, ai Grupurilor de Acțiune Locală, procesatori, tineri implicați în activități neagricole.

În perioada următoare sunt planificate acțiuni de promovare a finanțărilor europene prin Programul Național de Dezvoltare Rurală și în alte comunități.

Accessibility Tools