Direcția pentru agricultură județeană Iași

Exemplu de bună practică promovat în comuna Popești

Exemplu de bună practică promovat în comuna Popești

 

Având în vedere rolul și importanța fermelor familiale la nivel mondial și național, precum și necesitatea promovării exemplelor de bună practică pentru multiplicarea fermelor familiale de succes, Direcția pentru Agricultură Județeană Iași (DAJ) împreună cu Primăria Comunei Popești și în colaborare cu Asociația Grupul de Acțiune Locală Stejarii Argintii a organizat la data de 11 martie 2020 în Comuna Popești evenimentul ,, Ferma familială din județul Iași – exemplu de bună practică ".

Scopul evenimentului a fost promovarea exemplelor de bună practică pentru multiplicarea fermelor familiale de succes și s-a desfășurat în cadrul unei întâlniri în sediul Primăriei Popești și a unei vizite la o fermă familială zootehnică, care beneficiază de fonduri europene, îndeplinește condițiile privind obținerea unui lapte igienic prin utilizarea mulsului mecanic și cele privind gestionarea gunoiului de grajd.

În cadrul întâlnirii au fost prezentate informații actuale de interes privind depunerea și completarea cererii unice de plată la APIA, schemele de plăți / măsurile de sprijin, condițiile pentru accesarea fondurilor europene de către tinerii fermieri în următoarea sesiune de depunere a cererilor de finanțare – varianta consultativă, condițiile de autorizare ale exploatațiilor de animale de tip A, condițiile de igienă în adăposturile animalelor, recomandările pentru un lapte igienic, avantajele creșterii animalelor de rasă și înregistrarea acestora în registrul genealogic, amenajările de gestionare a gunoiului de grajd prin platforme individuale, conform normelor de mediu, posibilitățile de instruire și calificare profesională prin cursurile organizate de DAJ Iași.

Au fost menționate și finanțările derulate prin Asociația Grupul de Acțiune Locală Stejarii Argintii, cu beneficiari din comuna Popești și din comunele componente. Vizita la fermă a constat în prezentarea bunei practici realizate de o familie tânâră din comuna Popești și în schimbul de experiență între crescătorii de animale și specialiștii participanți.

La eveniment au participat reprezentanți ai instituțiilor publice regionale și județene de profil, ai administrației publice locale și crescători de animale din zonă.

Accessibility Tools