Direcția pentru agricultură județeană Iași

Controlul la fața locului pentru verificarea respectării condițiilor de eligibilitate specifice privind acordarea ajutoarelor naționale tranzitorii (A.N.T.Z.) și a sprijinului cuplat în sectorul zootehnic (S.C.Z.)

Controlul la fața locului pentru verificarea respectării condițiilor de eligibilitate specifice privind acordarea ajutoarelor naționale tranzitorii (A.N.T.Z.) și a sprijinului cuplat în sectorul zootehnic (S.C.Z.)

Înainte de depunerea Cererii unice de plată și pe durata perioadei de reținere asiguraţivă că:

•animalele deținute sunt identificate (au crotalii auriculare) conform legislației;

•datele animalelor deținute pentru care solicitați sprijin financiar sunt actualizate în Registrul Naţional al Exploataţiilor — R.N.E. (medic veterinar concesionar / asociaţie / propriile evidenţe, dacă sunteţi utilizator S.N.I.I.A.) și în Registrul Individual al Exploatației (R.I.E.).

Controlul la fața locului se realizează după extragerea eșantionului de control până la data limită a perioadei de reținere a fiecărui an dar și în afara perioadei de reținere.

Perioada de reținere este perioada în care un animal, care face obiectul unei cereri unice de plată - declarația privind sectorul zootehnic, trebuie reținut în exploatația (inclusiv în evidențele acesteia) pentru care s-a depus cererea sau în exploatațiile asociațiilor / cooperativelor / grupurilor de producători, inclusiv în evidențele acestora, în care a fost transferat temporar pentru pășunat, conform art. 2 lit. (s) din O.M.A.D.R. 45 / 2021.

Exemplu:

- Ovine / caprine - 100 de zile;

- Taurine / bubaline - 6 luni de la data limită de depunere fără penalizări a cererilor unice de plată.

Obligațiile solicitantului de sprijin selectat pentru controlul la fața locului:

• Să permită efectuarea controalelor de către A.N.Z., organism delegat de A.P.I.A.;

• Să asigure condițiile de realizare a controlului (țarcuri, personal afluire, culoare de manipulare);

• Să dețină și să prezinte R.I.E. (Registrul Individual al Exploatațiilor) completat și actualizat la zi;

• Să dețină și să prezinte documente justificative:

  1.  formulare de identificare (F1);
  2. formulare de mișcare (F2);
  3.  formulare de declarare eveniment (F3) pentru evenimente precum pierdere crotalie / crotalii, moarte accidentală, sacrificare de necesitate;
  4.  formular de continuare (F4) anexă la formularele anterioare;
  5.  pașaportul bovinei (după caz);
  6.  document justificativ pentru caz de forță majoră animale (după caz);
  7.  document justificativ pentru caz de circumstanță naturală (după caz).

• Să mențină pe toată durata perioadei de reținere și să prezinte la control animalele declarate în cererea unică de plată.

Înștiințarea controlului la fața locului se face cel mult 48 de ore înainte de declanșarea controlului propriu-zis însă controlul poate fi efectuat și inopinant.

Întocmit,

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,

corectitudinea, legalitatea întocmirii acestui înscris oficial,

Consilier Alexandru – Andrei Casapu

 

Accessibility Tools