Direcția pentru agricultură județeană Iași

Colaborarea DAJ Iași cu instituții de cercetare

 Recent reprezentanții Direcției pentru Agricultură Județeană Iași (Director executiv Gabriel Vasile HOHA și consilier Camelia APETROAIE) au participat la Workshop - ul on - line cu tema: ,, Spre un sistem de ferme rezilient în Regiunea de Dezvoltare Nord – Est: pași de urmat " organizat în cadrul activităților de cercetare și diseminare a rezultatelor cercetării, care face parte din acțiunile proiectului ,,SURE – Farm – Spre sisteme agricole durabile și reziliente în Uniunea Europeană ", Orizont 2020 prin grantul nr. 727520, implementat în România de Institutul de Economie Agrară (IEA) București. Evenimentul a fost organizat de IEA București și Institutul de Cercetări Economice și Sociale ,,Gh. Zane" Iași.

Au fost prezentate provocările cu care se confruntă sistemul fermelor mici mixte, identificate anterior în cadrul activităților desfășurate în proiectul SURE – Farm, au fost discutate variantele negative de răspuns ale sistemului la provocări și cum pot fi evitate în viitor. În cadrul discuțiilor interactive au fost analizate modelele de răspuns ale sistemelor agricole identificate, condițiile în care apar, acțiunile care au fost întreprinse la nivel instituțional și al sectorului privat, precum și necesitatea unor soluții pentru problemele structurale pe termen mediu și lung.

Activitatea a continuat cu identificarea actorilor din sectorul public și privat (instituții, organizații, forme asociative, fermieri, furnizori de inputuri, bănci, companii de asigurare etc.) și acțiunilor necesare pentru schimbările oportune în sistem. Reprezentanții Direcției pentru Agricultură Județeană Iași împreună cu participanții la workshop (cercetători, reprezentant DAJ Suceava, reprezentanți ai grupurilor de acțiune locală, procesatori) au prezentat exemple concrete pentru fiecare model de răspuns al sistemului agricol și au identificat acțiuni prin care fermele să suporte șocurile mai ușor.

Accessibility Tools